0

FAMILY DISHES

FAMILY DISHES

FAMILY DISHES

The Best Vietnamese Restaurant in Denver
1GD. Gà con xào sả ớt
17.95
2GD. Gà con kho gừng
17.95
3GD. Sườn non ram mặn
13.95
4GD. Sườn non xào thơm
13.95
5GD. Ba rọi xào mắm ruốc
13.95
6GD. Mực xào mắm ruốc
17.95
7GD. Mực xào mắm ruốc ba rọi
17.95
8GD. Đầu mực xào mắm ruốc ba rọi
19.95
9GD. Tôm rim
15.95
10GD. Rau muống xào tỏi
13.95
11GD. Rau muống xào chao
13.95
12GD. Cải bẹ xanh xào tỏi
13.95
13GD. Tôm thịt ram
15.95
14GD. Tôm ram mặn
17.95
15GD. Tôm kho tiêu
17.95
16GD. Tôm ram đặc biệt
29.00
17GD. Tôm đặc biệt xào sả ớt
29.00
Your Cart

No products in the cart.

Go to checkout
Product added to cart.